Garnier Pure Active Hand Sanitiser Gel 125 ml

  • 29 kr

Handdesinficerande gel, 125 ml. Med 70% etanol. Innehåller vegetabilisk glycerin för att undvika torrhet. Som en del av L’Oréals europeiska solidaritetsplan mot

I lager.
Dela

Handdesinficerande gel, 125 ml. Med 70% etanol. Innehåller vegetabilisk glycerin för att undvika torrhet. Som en del av L’Oréals europeiska solidaritetsplan mot coronaviruset har Garnier producerat handdesinficerande gel till försäljning för att bidra till att minska bristen av handdesinfektion i Västeuropa.

Handdesinficerande gel 70 % vol ETANOL (650g/kg). Fördela gel i en hasselnöts storlek på händerna. Gnid tills händerna är torra. Förvaras oåtkomlig för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor, och andra antändningskällor. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Rökning förbjuden.

Utöver produktionen av handdesinficerande gel så har Garnier även åtagit sig att donera 1 miljon euro till internationella Röda Korset för bekämpning av coronaviruset.


125 ml